Ниво А1 – Представяне


Ниво А1 – Моето семейство


Ниво А1 – Моят квартал


Ниво А1 – Моята къща


Ниво А1 – Моят град


Ниво А1 – Моето свободно време


Ниво А1 – Моето ежедневие


Ниво А1 – Какво Харесвам?


Ниво А1 – Какво правя в момента?


Ниво А1 – Какво ще правя /моите планове/?


Ниво А1 – Какво правих днес?


Ниво А1 – Трябва да


Официални езици в Испания

¿Castellano o catalán?

lengua gallega
lengua euskera
Lengua catalana

Различни нива – Лексикални, граматични и упражнения за слушане
http://www.ver-taal.com/index.htm