На 03 и 11 май се проведоха срещи за творчески обмен, изследване и художествена интерпретация на текстове за учебник по английски език Choices, ниво В2-C1.

Разработването на учебната програма е част от дейностите по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК.