Дигитално предприемачество: 12 април 2019
Препоръчителна възраст: 8 – 12 клас
Хорариум : 12 учебни часа /4 занятия х 3 учебни часа/
Лектор: Жюстин Томс
Цена: 80 лв

Как младият предприемач да разпознае добрата идея, правилна ли е посоката, в която планира, как да структурира анализите си, от какви ресурси ще има нужда… На тези и много други въпроси отговори ще даде Жюстин Томс.
Жюстин е дигитален предприемач с дългогодишен опит, като в последните 10 години води редица менторски програми и обучения по предприемачество. Курсът има за задача да насърчи младежкото предприемачество и да помогне на младите хора с добри идеи да превърнат мечтите си днес в реални проекти утре.

Програма на курса:

10 май 2019, 17:00 – 19.30 ч
– Въведение.
– Защо предприемачество?
– Добри примери за вдъхновение.

11 май 2019, 10:00 – 12:30 ч
– Основи на успеха – изграждане на базови меки умения.
– Генериране на идеи. Верифициране на идеите.
– Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план.

17 май 2019, 17:00 – 19.30 ч
– Формиране на търговска дейност. Отговорности.
– Финансово планиране. Бюджет.
– Създаване на прототип. Дизайн.

18 май 2019, 10:00 – 12.30 ч
– Изготвяне на маркетингов план.
– Презентационни умения. Презентиране на бизнес идея.
– Презентиране. Финални презентации на проектите.

Забележки:
1. Курсът е предназначен за младежи 8-12 клас
2. Група 12-14 човека. Под 8 участника, курсът не се провежда.