Практическа програма по Бизнес АНГЛИЙСКИ, в която се изграждат умения за водене на успешни преговори на английски език. Изучаването на специфичната лексика и фразеология е съчетано с усвояването на важни и полезни знания от света на реалния бизнес и съвременната бизнес култура. Входящо ниво: В2/С1
Преподавател: Деян Дойков

Програма:

 • естество на бизнес преговорите и как те се различават от продажбите
 • ролята на авторитета в процеса на преговори
 • различните “позиции” и подходи на преговарящия
 • лични и поведенчески характеристики на ефективния преговарящ
 • разбиране за емоционалната интелигентност и как тя влияе върху ефективността на преговарящия
 • собствени ценности и личен стил в полза на преговорите
 • критичното значение на планирането и подготовката в процеса на преговори
 • практически упражнения по отделните теми

Подробности:

 • посещения: всяка сряда
 • хорариум: 16 уч. ч / 4 посещения х 4 уч.ч/
 • цена: 230 лв
 • индивидуална консултация: 50 лв
 • входящо ниво: В2/С1

Повече за Деян Дойков:

 • Лектор в редица висши учебни заведения по икономика, финанси, предприемачество, стратегическо управление, бизнес анализ и планиране, подготовка на предпроектни проучвания, управление на проекти и развитие на консултантите от МСП;
 • Бизнес консултант
 • Предприемач в няколко бизнес организации
 • Автор на книги, доклади, статии

Местата са ограничени. За запазване на място ни пишете или потърсете на +359 87 771 5964.


Course Objectives

 • Learn about the nature of negotiation and how it differs from selling
 • Gain awareness of the basic doctrines of negotiation and barriers to effective negotiation
 • Explain the role of authority and how to address it in negotiations
 • Explain the role of power in negotiations and how to address power inequities
 • Explain the positive and negative influences of empowerment
 • Learn the different “stances” or negotiation styles negotiators might adopt
 • Demonstrate the factors that influence which negotiation style is implemented
 • Describe the personal and behavioral characteristics of an effective negotiator
 • Demonstrate your grasp of emotional intelligence and how it impacts the effectiveness of a negotiator
 • Assess your own values and personal style and how they affect the negotiation process
 • Learn about the critical importance of planning and preparation in the negotiation process