Бизнес английски

Авторските програми по бизнес английски се предлагат за две входящи нива – А2 и В1. По време на курса се развиват допълнителни умения за водене на бизнес кореспонденция и спонтанно общуване. В процеса на развитие на темите се разработват ситуационни задачи и се дискутират актуални теми от различни бизнес области – търговия, маркетинг и реклама, управление, екология, набиране на персонал и търсене на призвание, мотивация и учене през целия живот.

Входящо ниво А2-B1

Програмата, подходяща за курсисти завършили сугестопедичен курс и/или покриващи входящо ниво А2, обхваща следните основни теми:

  • бизнес комуникация (кореспонденция, водене на разговори и преговори и пр.)
  • управление
  • маркетинг и търговия
  • кандидатстване за работа

Подробности:
– хорариум: 60 учебни часа
– 20 посещения х 3 учебни часа


Входящо ниво B1-B2

Програмата, подходяща за курсисти завършили сугестопедичен курс трето ниво (средно) и/или покриващи входящо ниво минимум В1, предлага едновременно усъвършенстване на Вашия бизнес английски и бизнес уменията Ви. Тя включва 4 модула:

  • интервю за работа
  • лидерство
  • презентационни умения
  • успешни практики

След като с преподавателя сугестопедагог е въведена и активирана лексиката и граматиката, предвидена за всеки модул, ще се срещнете с гост преподавател, специалист по темата, който споделя своите знания и дава обратна връзка за Вашите умения.

Подробности:
– хорариум: 40/60 учебни часа
– 13/20 посещения х 3 учебни часа


Бизнес английски – Интервю за работа

/самостоятелен модул, по запитване/

Уникална авторска програма с висока резултатност и практическа насоченост. Фокусирана е изцяло към успешното представяне по време на интервю за работа на английски език. Овладяват се подходяща лексика и стратегии на поведение. Обиграват се реални ситуации от практиката и се усъвършенстват уменията за лична презентация. Индивидуален подход към всеки участник. Входящо ниво В1.