Уникални авторски програми с висока резултатност и практическа насоченост.

В курсовете по бизнес английски се развиват допълнителни умения за водене на кореспонденция и спонтанно общуване. В процеса на развитие на темите се разработват ситуационни задачи и се дискутират актуални теми от различни бизнес области – търговия, маркетинг и реклама, управление, екология, набиране на персонал и търсене на призвание, мотивация и учене през целия живот.

Програмите са подходящи за входно ниво В1-В2.


Business English | The Change

Бизнес английски

Програма The Change е подходяща за курсисти завършили сугестопедичен курс и/или покриващи входно ниво В1. Предлага едновременно усъвършенстване на Вашия бизнес английски и бизнес умения. Обхваща следните основни теми:

  • кандидатстване и интервю за работа
  • бизнес комуникация (кореспонденция, водене на разговори и преговори и пр.)
  • маркетинг и търговия
  • презентационни умения
  • лидерство
  • успешни практики

Индивидуален подход към всеки участник.

Подробности:
– хорариум: 60 учебни часа
– 20 посещения х 3 учебни часа


Business Module – Job Search 

Кандидатстване за работа

Business English - Job Search 

Програмата е изцяло фокусирана към подготовка и успешно представяне на интервю за работа на английски език. Специално внимание се отделя на изготвяне на автобиография и портфолио.

Овладяват се подходяща лексика и стратегии на поведение. Обиграват се реални ситуации от практиката и се усъвършенстват уменията за лична презентация.

Програмата улеснява намирането на най-подходящ избор на кариера или бизнес, ако сте изправени пред такъв.

Индивидуален подход към всеки участник.

Подробности:
– хорариум: 30 учебни часа
– 10 посещения х 3 учебни часа


Business Module – Presentation Skills

Презентационни умения

Business English - Presentation Skills

Програмата е фокусирана към запознаване и усвояване на умения за успешно представяне както в бизнес, така и в по-широка социална среда. Овладява се подходяща лексика и се разиграват реални ситуации от практиката, например:

  • Изнасяне на реч на социално събитие, конференция или др.
  • Представяне на идея, проект или бизнес начинание пред екип, потенциални партньори или инвеститори;
  • Представяне на резултати и констатации пред управленските екипи;
  • Усъвършенстване на уменията за лична презентация в процес на кандидатстване за работа.

Индивидуален подход към всеки участник.

Подробности:
– хорариум: 30 учебни часа
– 10 посещения х 3 учебни часа


Business Club

Практическа авторска програма, насочена към изграждане и усъвършенстване на умения за бизнес комуникация на английски език. Отлична възможност за всеки, който иска свободно и с увереност да общува в бизнес среда. Програмата е подходяща за курсисти преминали сугестопедичен курс по Бизнес английски език или отговарят на входно ниво A2-B1.

– поддържащо A2-B1 ниво
– хорариум: 21 учебни часа