Интензивни сугестопедични курсове по английски език за възрастни

Онлайн курсове по английски език. Бърз и траен резултат по метода сугестопедия. Обучение в приятна и спокойна среда, без домашна работа. Всички нива.

Всички нива по английски език, разговорни и бизнес програми, онлайн форма


17.08 – 14.09.2020
SPROUTS A2 | 09:30

Английски онлайн

Английски онлайн
– сутрешен курс 09:30 – 12:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


17.08 – 14.09.2020
Sprouts A2 | 16:30

Английски онлайн
– дневен курс 16:30 – 19:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

31.08 – 29.09.2020
Sprouts A2 | 18:30

Английски онлайн
– вечерен курс 18:30 – 21:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Ева Бираджиева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


08.09 – 13.10.2020
Ewow B1 | 13:30

Английски онлайн
– дневен курс 13:30 – 16:00
– пн/ вт/ ср/ чт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 540 лв. с уч. материали
преподавател: Ц. Димитрова
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

08.09 – 13.10.2020
Ewow B1 | 18:30

Английски онлайн
– вечерен курс 18:30 – 21:00
– пн/ вт/ ср/ чт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 540 лв. с уч. материали
преподавател: Ц. Димитрова
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


14.09 – 09.10.2020
Roots A1 | 09:30

Английски онлайн
– сутрешен курс 09:30 – 12:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 450 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

14.09 – 09.10.2020
ROOTS A1 | 15:00

Английски онлайн
– дневен курс 15:00 – 17:30
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 450 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


29.09 – 22.12.2020
разговорна програма B1-B2
18:30

Английски онлайн

Английски онлайн
– вечерен курс 18:30 – 21:00
– вт/ чт
– 75 уч. часа х 45 мин
/25 посещения х 3 уч. часа/
цена: 675 лв. с уч. материали
преподавател: Ева Бираджиева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


03.10 – 08.11.2020
ROOTS A1 | 10:00

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

Английски онлайн
– дневен курс 10:00 – 15:00
/с включена пауза/
събота и неделя
– 60 уч. часа х 45 мин
/10 посещения х 5 уч.часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Ева Бираджиева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


12.10 – 06.11.2020
SPROUTS A2 | 09:30

Английски онлайн
– сутрешен курс 09:30 – 12:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

12.10 – 06.11.2020
SPROUTS A2 | 15:00

Английски онлайн
– дневен курс 15:00 – 17:30
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


26.10 – 20.11.2020
Roots A1 | 18:30

Английски онлайн
– вечерен курс 18:30 – 21:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 450 лв. с уч. материали
преподавател: Ц. Димитрова
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

26.10 – 20.11.2020
ROOTS A1 | 13:30

Английски онлайн
– дневен курс 13:30 – 16:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 450 лв. с уч. материали
преподавател: Ц. Димитрова
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


02.11 – 26.11.2020
Ewow B1 | 09:30

Английски онлайн
– сутрешен курс 09:30 – 12:00
– пн/ вт/ ср/ чт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 540 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

09.11 – 10.12.2020
Ewow B1 | 15:00

Английски онлайн
– дневен курс 15:00 – 17:30
– пн/ вт/ ср/ чт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 540 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


14.11 – 20.12.2020
SPROUTS A2 | 10:00

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
Английски онлайн

Английски онлайн
– дневен курс 10:00 – 15:00
/с включена пауза/
събота и неделя
– 60 уч. часа х 45 мин
/10 посещения х 5 уч.часа/
цена: 510 лв. с уч. материали
преподавател: Ева Бираджиева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


16.11 – 04.12.2020
Sprouts A2 | 18:30

Английски онлайн
– вечерен курс 18:30 – 21:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Ц. Димитрова
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/

23.11 – 18.12.2020
Sprouts A2 | 13:30

Английски онлайн
– дневен курс 13:30 – 16:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 учебни часа/
цена: 480 лв. с уч. материали
преподавател: Ц. Димитрова
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/


Бизнес английски

30.11 – 30.12.2020
Входящо ниво А2-В1
09:30

Бизнес английски

– сутрешен курс 09:30 – 12:00
– пн/ вт/ ср/ чт/ пт
– 60 уч. часа х 45 мин
/20 посещения х 3 уч.часа/
цена: 540 лв. с уч. материали
преподавател: Румяна Йохнева
отстъпка за ранно записване: 10%
/до 15 дни преди започване на курса/Политика на отстъпки:

* Всички цени включват учебник и допълнителни учебни материали.
**Отстъпка за ранно записване 10% важи за всички отбелязани курсове от програмата на 7 ключа при записване 15 дни преди обявената начална дата.
***Отстъпката не се натрупва с текущи търговки промоции и се начислява върху стойността на обучението.
**** Ако сте в затруднение, но имате желание да посещавате курс или програма в 7 ключа, пишете ни и ние ще разгледаме Вашия случай индивидуално.