Сугестопедични програми и нива

Френски език | Сугестопедия

UNЕ RENCONTRE A1-A2 | Френски език
Основно ниво – първа част

Програмата по френски език е подходяща за възрастни и ученици над 12 г., които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1-А2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 60 уч. ч.
цена обучение: 629 лв.
учебни материали: 30 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:00 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч


UNЕ RENCONTRE A2-B1 | Френски език
Основно ниво – втора част

Програмата по френски език е подходяща за възрастни и деца над 12г., които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А2-В1 от европейската езикова рамка.

хорариум: 60 уч. ч.
цена обучение: 649 лв.
учебни материали: 30 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:00 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч


ПРАКТИЧЕСКИ френски | ниво B1-B2

Програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили сугестопедичен курс или владеят езика на ниво А2-В1. Курсът е за възрастни и младежи над 12 г.

хорариум: 60 уч. ч.
цена обучение: 680 лв.
учебни материали: 30 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:00 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч