Сугестопедични програми и нива

Френски език | Сугестопедия

А1-А2 Основно ниво

Програмата по френски език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които вече са имали досег с него и имат нужда от стабилизиране. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-А2 от европейската езикова рамка.