Основно ниво

Програмата е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които вече са имали досег с него и имат нужда от стабилизиране. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-А2 от европейската езикова рамка.