със сугестопедагог

вариант 1: обучение на един курсист
вариант 2: обучение на 2 или 3 курсисти със сходни ниво и цели в една микро група – всички ползи от индивидуално обучение на най-добра цена

– консултация и определяне на входящо ниво
– поставяне на цели и изготвяне на план
– индивидуален хорариум и график на занятия
– 1 занятие = 2 уч.ч. х 45 мин


Цени и отстъпки

цените са за един курсист на база брой участници в обучението

обучение 3 курсисти – 20 лв/ уч. час
обучение 2 курсисти – 30 лв/ уч. час
обучение 1 курсист – 40 лв/ уч. час
+10% за часове събота и/или неделя


отстъпка 7% – над 40 уч. часа

Общи условия::
1) Отстъпките се начисляват след одобряване на хорариум, график и програма.
2) В зависимост от избора на програма, допълнително се заплащат учебник и помагала.
3) Таксата е дължима преди началото на обучението.
4) При отказ от заявена и потвърдена услуга в срок по-малък от 7 работни дни преди началната дата, курсистът дължи неустойка в размер на 150 лв.
5) Промяна в уговорения график е възможна до 24 ч преди занятието. Отлагане в по-кратък срок се отчита като проведен час.