Авторска програма за десетокласниците, подпомагаща подготовката им по математика. Използва се сугестопедичния подход в комбинация със задължителните елементи от учебната програма. Учениците развиват своите творчество и аналитичност, като участват активно в процеса на обучение, влизайки в ролята на откриватели. По време на курса се обръща специално внимание на връзката на математиката с други науки и приложението им в живота, което в съчетание с различните видове изкуства събужда естествения интерес и мотивация за усвояване на знанията. 

05.10.2019 – 05.2020
Математическа лаборатория за 10 клас

Годишна програма

  • начало: 05.10.2019
  • хорариум: 75 учебни часа х 45 мин
  • 25 посещения по 3 учебни часа
  • занятия веднъж седмично в събота
  • по предварително обявен график за месеца, съобразен с възможностите на курсистите
  • преподавател: Мая Михайлова

Цена: 585 лв с включени учебни материали или
Разсрочено плащане на вноски:
1 вноска: 350 лв до началната дата на курса
2 вноска: 295 лв. до февруари 2020 г /втори учебен срок/