Начално ниво – A1

Програмата е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които вече са имали досег с него и имат нужда от стабилизиране. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на ниво А1 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „Berliner Platz Neu“