7 ключа | лого

Добре дошли!

Това е специално разработен тест за определяне на ниво по испански език. Предстоят 13 въпроса с различна сложност, на които имате възможност да отговорите в рамките на 60 мин. Отговорите ще бъдат прегледани лично от нашия сугестопедагог Валентина Йоргакива, която ще върне обратна връзка на посочен от Вас имейл в края на теста.

Забележка: За точно определяне на ниво, което включва и говоримото владеене на езика, препоръчваме индивидуална консултация.

30.11.2022