На 15 и 16 май се проведоха две срещи за творчески обмен във Варна с цел намиране и обучение на съмишленици и бъдещо откриванена филиал в района. Бяха представени авторски програми Sprouts, Blossoms и Choices.