В условия на Covid-19 провеждаме присъствените си обучения с намален капацитет, спазвайки всички здравно-хигиенни норми и препоръки на компетентните органи.

7 Keys | House
  • Нашите зали са просторни и осигуряват възможност за спазване на дистанция
  • Помещенията са с високи тавани и се проветряват след всеки час
  • Повърхностите в залите и санитарните помещения се дезинфекцират след всяка група
  • Осигуряваме дезинфектанти
  • Не използваме климатици
  • Ползваме еднократни калцуни или лични домашни обувки
  • Като лично предпaзно средство препоръчваме носенето на шлем, който няма да затрудни спецификата на обучение в сугестопедичен курс.

При евентуална промяна на обстановката сме в готовност да продължим всяко обучение онлайн.