Преподавател по немски език

Кирил Катинин, преподавател по немски език

Възприема езика не само като съвкупност от думи, а като посредник към опознаването на нова култура, сформирането на по-богат светоглед и ценности.

В седемгодишния си път като преподавател намира вдъхновение да работи с хора, да им помага да израстват и да надскачат себе си.

След двете си образования – Общо машиностроене и Индустриален мениджмънт във ФаГИОПМ към ТУ-София, намира истинското си призвание в преподаването,

което го и мотивира да завърши магистърската програма Методика на чуждоезиковото обучение към ФКНФ в СУ-София.