Сугестопедагог по български за чужденци

Олга Сорока
Български за чужденци

Българист и украинист, преводач, доктор по славистика, преподавател в Лвивския национален университет „Иван Франко“ и СУ “Св. Климент Охридски“.

Води обучения по български и украински език. Има богат опит в създаването и разработването на обучителни материали, учебни помагала, речници. Работила е като доброволец с бежанци.

Сертифициран сугестопедагог (Сертификат № 342/2015 г.) към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”.


Olga Soroka
Suggestopedic Teacher in Bulgarian for Foreigners

Olga is a specialist in Bulgarian and Ukrainian languages, a translator, a Doctor of Slavic Studies, and a professor at Lviv National University „Ivan Franko“ and Sofia University „St. Kliment Ohridski“.

She teaches Bulgarian and Ukrainian languages. Olga is experienced in creating and developing training materials, teaching aids, dictionaries. She worked as a volunteer with refugees.

Olga is a certified suggestopedagogue (Certificate No. 342/2015) with „Prof. Dr. Georgi Lozanov and Prof. Dr. Evelina Gateva” Foundation since 2015.