Основно ново – първа част /A1/

хорариум: 44 учебни часа, 11 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 14:00 до 17:30 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 310 лева + 30 лв. учебни материали


Основно ниво – втора част /A2/

хорариум: 56 учебни часа, 14 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 14:00 до 17:30 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 380 лева + 30 лв учебни материали


Основно ниво – А1 + А2

хорариум: 100 учебни часа, 25 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 14:00 до 17:30 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 640 лева + 60 лв учебни материали


Практически испанскиниво B1

Програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или изучавали вече езика.
хорариум: 60 учебни часа, 15 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 14 до 17:30 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 480 лева + 30 лева за учебни материали