Сугестопедични програми и нива

Сугестопедични курсове по испански език

UN VIAJE A1-A2 | Испански език
Основно ниво – първа част /A1-A2/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1-A2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 49 уч. ч., 14 посещения
цена: 529 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч


UN VIAJE A2-B1 | Испански език
Основно ниво – втора част /A2-B1/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo A2-B1 от европейската езикова рамка.

хорариум: 63 уч. ч., 18 посещения
цена: 649 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч


CUÉNTAME UN CUENTO B1-B2 | Испански език
Авторска учебна програма

Базирана на оригинални текстове, програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или изучавали вече езика. Включеният материал съответства на ниво В1-В2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 70 уч. ч., 20 посещения х 3,5 уч/ч
цена: 749 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч