Сугестопедични програми и нива

Сугестопедични курсове по испански език

UN VIAJE А1 | Испански език
Основно ново – първа част /A1/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

хорариум: 46 уч. ч., 13 посещения
цена: 406 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 13:00 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:30 ч
вечерен курс от 18:30 до 22:00 ч


UN VIAJE А2 | Испански език
Основно ниво – втора част /A2/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 64 уч. ч., 16 посещения
цена: 489 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 13:00 ч
следобеден курс 14:00 до 17:30 ч
вечерен курс от 18:30 до 22:00 ч


UN VIAJE | Испански език
Основно ниво – А1 + А2

Програмата по испански език е подходяща за хора, които имат нужда от стабилизиране и надграждане на начално ниво. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-A2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 100 уч. ч., 25 посещения
цена: 700 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 13:00 ч
следобеден курс 14:00 до 17:30 ч
вечерен курс от 18:30 до 22:00 ч


Практически испанскиниво B1

Програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или изучавали вече езика.

хорариум: 60 уч. ч., 20 посещения
цена: 570 лв. с учебни материали

сутрешен курс от 09:30 – 13:00 ч
следобеден курс 14:00 до 17:30 ч
вечерен курс от 18:30 до 22:00 ч