Испански език
Основно ново – първа част А1

хорариум: 44 учебни часа,
11 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч
3 пъти седмично
/пн-ср-пт/ или 5 пъти седмично – всеки делничен ден

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч
4 пъти седмично
/понеделник, вторник, четвъртък, петък/

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч
4 пъти седмично:
/понеделник, вторник, четвъртък, петък/

цена: 310 лева + 30 лв. учебни материали
преподавател: Валентина Йоргакиева


Испански език
Основно ниво – втора част А2

хорариум: 56 учебни часа,
14 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч
3 пъти седмично
/пн-ср-пт/ или 5 пъти седмично – всеки делничен ден

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч
4 пъти седмично
/понеделник, вторник, четвъртък, петък/

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч
4 пъти седмично:
/понеделник, вторник, четвъртък, петък/

цена: 380 лева (6,80 лв./ч.) + 30 лв учебни материали
преподавател: Валентина Йоргакиева


Практически испанскиниво B1
Програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или изучавали вече езика.
хорариум: 60 учебни часа, 15 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч
2 пъти седмично

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч
2 пъти седмично

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч
2 пъти седмично

цена: 480 лева + 30 лева за учебни материали.
преподавател: Валентина Йоргакиева