Сугестопедични програми и нива

Сугестопедични курсове по испански език

UN VIAJE A1-A2 | Испански език
Основно ниво – първа част /A1-A2/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1-A2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 63 уч. ч., 18 посещения
цена обучение: 629 лв.
учебни материали: 20 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс от 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч


UN VIAJE A2-B1 | Испански език
Основно ниво – втора част /A2-B1/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo A2-B1 от европейската езикова рамка.

хорариум: 63 уч. ч., 18 посещения
цена обучение: 679 лв.
учебни материали: 20 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч


CUÉNTAME UN CUENTO B1-B2 | Испански език
Авторска учебна програма

Базирана на оригинални текстове, програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или изучавали вече езика. Включеният материал съответства на ниво В1-В2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 63 уч. ч., 18 посещения
цена: 710 лв.
учебни материали: 20 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч


Tertulias B1-B2 | Испански език
Говорна практика

На испански език tertulia означава „приятелско събиране (на разговор, забавление).

Tertulias е авторска учебна програма, изцяло насочена към усъвършенстване и нюансиране в свободата на изразяване на испански език. Включва специално подбрани теми, които служат като опорна точка за приятни разговори в различни ситуации. Изгражда умения за увлекателно споделяне на преживявания, емоции, любими занимания, изразяване на мнение, водене на дискусия и др. Подходяща за курсисти, изучавали езика на ниво B1 или B2.

Програмата има за цел да:

  • стимулира курсистите да се отпуснат и изразяват с красноречие на испански език;
  • бързо да активира придобити преди време знания, които не са използвани в ежедневието;
  • обогатява лексикалния резерв и затвърждава граматичната основа.

Включения лексикален и граматичен материал съответства на ниво B1-В2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 63 уч. ч., 18 посещения
поддържащо B1-В2 ниво
цена: 710 лв.
учебни материали: 20 лв.

сутрешен курс от 09:30 – 12:30 ч
следобеден курс 14:00 до 17:00 ч
вечерен курс от 18:30 до 21:30 ч