Сугестопедични програми и нива

Сугестопедични курсове по испански език

UN VIAJE А1 | Испански език
Основно ново – първа част /A1/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

хорариум: 44 учебни часа, 11 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 340 лв. с учебни материали


UN VIAJE А2 | Испански език
Основно ниво – втора част /A2/

Програмата по испански език е подходяща за хора, които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 64 учебни часа, 16 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 465 лв. с учебни материали


UN VIAJE | Испански език
Основно ниво – А1 + А2

Програмата по испански език е подходяща за хора, които имат нужда от стабилизиране и надграждане на начално ниво. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-A2 от европейската езикова рамка.

хорариум: 100 учебни часа, 25 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 700 лв. с учебни материали


Практически испанскиниво B1

Програмата е насочена към обогатяване и усъвършенстване на придобитите умения за устно и писмено изразяване. Нивото е подходящо за курсисти, завършили основен сугестопедичен курс или изучавали вече езика.
хорариум: 60 учебни часа, 15 посещения

Сутрешен курс
от 09:30 – 13:00 ч

Следобеден курс
от 13:30 до 17:00 ч

Вечерен курс
от 18:30 до 22:00 ч

цена: 510 лв. с учебни материали