1. Любов
  2. Свобода
  3. Нещо необикновено се случва
  4. Многократно увеличен материал
  5. Принципът цяло-част, част-цяло
  6. Златната пропорция
  7. Приложение на класическата естетика