Английски език

Начално ниво

Програмата е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-А2 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „The Return“ /1-5 глава/
– хорариум 100 учебни часа
– всеки делничен ден по 4 учебни часа
– 25 посещения; 5 седмици.


Основно ниво

Програмата е подходяща за хора, които имат нужда от стабилизиране и надграждане на основно ниво. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А2-В1 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „The Return“ /1-9 глава/
Вариант 1:
– хорариум – 100 учебни часа,
– всеки делничен ден по 4 учебни часа,
– 25 посещения; 5 седмици

Учебна програма „The Return“ /1-9 глава/
Вариант 2:
– хорариум – 100 учебни часа
– три пъти седмично – понеделник, сряда, петък
– по 4 учебни часа на посещение
– 25 посещения; 8 седмици и 1 ден


Средно ниво

Програмата е подходяща за хора, които имат нужда да придобият спокойствие и увереност в общуването при прилагането на вече придобит значителен обем знания. Включеният материал съответства на ниво В1-В2 от европейската езикова рамка.

Учебна програма: „Exploring Worlds of Wonder“
Вариант 1: 
– хорариум – 80 часа
– всеки делничен ден по 4 учебни часа
– 20 посещения; 4 седмици

Учебна програма: „Exploring Worlds of Wonder“
Вариант 2:
– хорариум – 64 часа
– 2 пъти седмично – вторник, четвъртък
– 4 учебни часа на посещение
– 16 посещения; 8 седмици


Високо ниво

Базирана на оригинални текстове, програмата предлага усъвършенстване и нюансиране в свободата на изразяване.

Учебна програма „London Tales“ , ниво B1-C1
Вариант 1:
– хорариум: 80 учебни часа
– три пъти седмично по 4 учебни часа 
– 20 посещения

Учебна програма „London Tales“ 
Вариант 2:
– хорариум 60 учебни часа
– два пъти седмично по 4 учебни часа
– по 4 учебни часа на посещение
– 15 посещения