Сугестопедични програми и нива

Английски език | Сугестопдия

A1-A2 Roots

Програмата по английски език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „Roots“ /А1/
– хорариум – 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 5 пъти седмично
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– онлайн или присъствена форма


A2-B1 Sprouts

Програмата по английски език е подходяща за хора, които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А2 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „Sprouts“ /А2/
– хорариум – 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 5 пъти седмично
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– онлайн или присъствена форма


A1-A2 The Return

Програмата по английски език е подходяща за хора, които имат нужда от стабилизиране и надграждане на начално ниво. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-A2 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „The Return“ /А1-А2/
– хорариум – 100 учебни часа
– всеки делничен ден по 4 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 25 посещения х 4 уч. часа
– сутрешен или вечерен курс
– присъствена форма


B1 – DARE

Програмата по английски език е подходяща за хора, които имат нужда да придобият спокойствие и увереност в общуването при прилагането на вече придобит значителен обем знания. Включеният материал съответства на ниво В1 от европейската езикова рамка.

Учебна програма: „DARE“
– хорариум – 60 часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– онлайн или присъствена форма


Високо ниво

Базирана на оригинални текстове, програмата предлага усъвършенстване и нюансиране в свободата на изразяване на английски език.

Учебна програма „Choices“, ниво B2-C1
Вариант 1:
– хорариум: 80 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– сутрешен или вечерен курс

Учебна програма „Choices“, ниво В2-C1
Вариант 2:
– хорариум 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– сутрешен или вечерен курс


Индивидуални уроци по английски със сугестопедагог

– консултация и определяне на входящо ниво
– поставяне на цели и изготвяне на план
– индивидуален хорариум и график на занятия
– 1 занятие = 2 уч.ч. х 45 мин