Сугестопедични програми и нива

Английски език | Сугестопдия

Ниво A1-A2

Програмата по английски език е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

Авторска учебна програма
– хорариум – 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– присъствена форма


Ниво A2-B1

Програмата по английски език е подходяща за хора, които са изучавали езика отдавна или имат начални познания. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А2 от европейската езикова рамка.

Авторска учебна програма
– хорариум – 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– присъствена форма


Ниво В1-В2

Програмата по английски език е подходяща за хора, които имат нужда да придобият спокойствие и увереност в общуването при прилагането на вече придобит значителен обем знания. Включеният материал съответства на ниво В1 от европейската езикова рамка.

Авторска учебна програма
– хорариум – 60 часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– присъствена форма


Ниво В2-С1

Базирана на оригинални текстове, програмата предлага усъвършенстване и нюансиране в свободата на изразяване на английски език.

Авторска учебна програма
– хорариум – 60 часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
– сутрешен, дневен или вечерен курс
– онлайн или присъствена форма


Индивидуални уроци по английски със сугестопедагог

– консултация и определяне на входящо ниво
– поставяне на цели и изготвяне на план
– индивидуален хорариум и график на занятия
– 1 занятие = 2 уч.ч. х 45 мин