Английски език

Начално ниво

Програмата е подходяща за хора, които за първи път се срещат с езика или такива, които са имали бегъл досег с него. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „The Return“ /A1/
– хорариум – 90 учебни часа
– събота и неделя – Ново!
– 2 пъти седмично по 5 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 18 посещения, 9 седмици
– дневен курс


Основно ниво

Програмата е подходяща за хора, които имат нужда от стабилизиране и надграждане на начално ниво. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нива А1-A2 от европейската езикова рамка.

Учебна програма „The Return“ /А1-А2/
Вариант 1:
– хорариум – 100 учебни часа
– всеки делничен ден по 4 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 25 посещения
– сутрешен или вечерен курс

Учебна програма „The Return“ /А2/
Вариант 2:
– хорариум – 80 учебни часа
– събота и неделя
– 2 пъти седмично по 5 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 16 посещения, 8 седмици
– дневен курс


Средно ниво

Програмата е подходяща за хора, които имат нужда да придобият спокойствие и увереност в общуването при прилагането на вече придобит значителен обем знания. Включеният материал съответства на ниво В1-В2 от европейската езикова рамка.

Учебна програма: „Exploring Worlds of Wonder“
Вариант 1: 
– хорариум – 80 часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения
– сутрешен или вечерен курс

Учебна програма: „Exploring Worlds of Wonder“
Вариант 2:
– хорариум – 64 часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 16 посещения
– сутрешен или вечерен курс


Високо ниво

Базирана на оригинални текстове, програмата предлага усъвършенстване и нюансиране в свободата на изразяване.

Учебна програма „Choices“, ниво C1
Вариант 1:
– хорариум: 80 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 20 посещения
– сутрешен или вечерен курс

Учебна програма „Choices“, ниво C1
Вариант 2:
– хорариум 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
– 15 посещения
– сутрешен или вечерен курс