Сугестопедични програми и нива

Английски език | Сугестопедия

График с курсове:
сутрин | вечер | събота и неделя

Ниво A1-A2 | Начално

Авторска програма по английски език Roots

Английски език | Ниво А1-А2

Програма Roots е разработена специално за прохождащи в английския език. Представлява литературно-художествен сценарий, обхващащ над 20 теми от ежедневието – от запознанство, през разговори за времето, пазаруване и хранене, до образование и свободно време.

Включени са повече от 800 лексикални единици, базова граматика – 5 основни времена, словоред, въпросителни и отрицателни изречения, неправилни глаголи и др.

Чрез метода Сугестопедия навлизането в езика се случва естествено и приятно. С лекота се усвоява увеличен обем материал, а проговарянето се „отключва“ спонтанно.

Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1 от европейската езикова рамка.

Програма Roots е подходящ за Вас:
– ако за първи път учите английски език;
– ако сте учили езика някога или няколко пъти, но не успявате да проговорите;
– ако сте учили езика, но все още имате неясноти от основен порядък.

Курсове по програма Roots:
– присъствена форма
– хорариум – 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
Делнични курсове (сутрешни или вечерни)
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
Съботно-неделни курсове
– 10 посещения х 6 уч. часа или
– 12 посещения х 5 уч. часа

цена обучение: 629 лв.
цена обучение уикенд: 660 лв.
учебни материали: 30 лв.

График с курсове:
сутрин | вечер | събота и неделя


Ниво A2-B1 | Основно

Авторска програма по английски език Sprouts

Английски език | Ниво А2-B1

Програма Sprouts е специално разработена за затвърждаване и надграждане на базови познания в английския език. Представлява литературно-художествен сценарий, обхващащ над 15 теми от ежедневието – градове, пътуване, чувства и емоции, бъдещи планове, минали навици и др.

Включени са повече от 600 лексикални единици и граматика – глаголни времена до перфект, страдателен залог, условни изречения, сложен словоред и др.

Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А2 от европейската езикова рамка.

Програма Sprouts е подходящ за Вас:
– ако сте преминали сугестопедично обучение по програма Roots;
– ако сте учили английски някога или няколко пъти, но не успявате да проговорите;
– ако се справяте на основно ниво и искате да надградите;
– ако имате желание да затвърдите знанията си и посещавате програмата отново.

Курсове по програма Sprouts
– присъствена форма
– хорариум – 60 учебни часа
– 1 учебен час = 45 мин
Делнични курсове (сутрешни или вечерни)
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
Съботно-неделни курсове
– 10 посещения х 6 уч. часа или
– 12 посещения х 5 уч. часа

цена обучение: 649 лв.
цена обучение уикенд: 680 лв.
учебни материали: 30 лв.

График с курсове:
сутрин | вечер | събота и неделя


Ниво В1-В2 | Средно

Авторска програма по английски език Blossoms

Английски език | Ниво B1-B2

Програма Blossoms е специално разработена за затвърждаване и надграждане на познания на средно ниво в английския език. Представлява литературно-художествен сценарий с включени оригинални текстове.

Обхваща теми като културни и поведенчески особености, начин на живот и мислене, мотивация, ценности и развитие, които стават основа на по-задълбочени дискусии.

Включени са повече от 600 лексикални единици, включително идиоми и фразеологични глаголи. Затвърждава се употребата всички глаголни времена, страдателен залог, непряка реч, всички видове условно наклонение, словообразуване, словоред и др.

Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo В1 от европейската езикова рамка.

Програма Blossoms е подходяща за Вас:
– ако сте преминали сугестопедично обучение по програма Sprouts;
– ако сте учили английски дълго или няколко пъти, но не се чувствате уверени при комуникация;
– ако усещате езикова бариера и/или страх от допускане на грешка;
– ако имате желание да затвърдите знанията си и посещавате програмата отново.

Курсове по програма Blossoms
– присъствена форма
– хорариум – 60 часа
– 1 учебен час = 45 мин
Делнични курсове (сутрешни или вечерни)
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
Съботно-неделни курсове
– 10 посещения х 6 уч. часа или
– 12 посещения х 5 уч. часа

цена обучение: 680 лв.
цена обучение уикенд: 710 лв.
учебни материали: 30 лв.

График с курсове:
сутрин | вечер | събота и неделя


Ниво В2-С1 | Високо

Авторска програма по английски език Choices

Английски език B2-C1

Програма Choices е специално разработена за затвърждаване и надграждане на добро ниво на владеене на английски език. Предлага усъвършенстване и нюансиране в свободата на изразяване.

Учебното помагало е сборник с оригинални текстове – разкази от Съмърсет Моъм, Джефри Арчър, Оскар Уайлд и др. Обогатява се лексиката, необходима за обсъждане на литература, сценично и изобразително изкуство, музика, естествена история, психология, личностни характеристики и пр. Изглажда се употребата на всички глаголни времена, модални глаголи с различните им значения, ред на прилагателните имена, употреба на неопределителен член, безличен пасив и козатив, обвързани предлози, колокации, идиоми и фразови глаголи, свързващи думи и изрази, и др.

Програма Choices е подходяща за вас:
– ако сте преминали сугестопедично обучение по програма Blossoms;
– ако се справяте добре и имате желание да надграждате;
– ако се стремите към красноречие и нюансиране в свободата на изразяване.

Курсове по програма Choices
– присъствена форма
– хорариум – 60 часа
– 1 учебен час = 45 мин
Делнични курсове (сутрешни или вечерни)
– 20 посещения х 3 уч. часа или
– 15 посещения по 4 уч. часа
Съботно-неделни курсове
– 10 посещения х 6 уч. часа или
– 12 посещения х 5 уч. часа

цена обучение: 730 лв.
цена обучение уикенд: 760 лв.
учебни материали: 30 лв.

График с курсове:
сутрин | вечер | събота и неделя


Индивидуални уроци по английски със сугестопедагог

– консултация и определяне на входно ниво
– поставяне на цели и изготвяне на план
– индивидуален хорариум и график на занятия
– 1 занятие = 2 уч.ч. х 45 мин
Научете повече…