Сугестопедична къща “7 ключа” е отворена общност от преподаватели и специалисти по Сугестопедия. Събрали сме се с идеята за творчество, общуване и споделяне. Желанието ни е да предоставим среда за обмен между професионалисти, съмишленици и приятели. Посветили сме се както на преподаването на чужди езици, така и на  качествено нова култура на  общуване.