Сугестопедичният процес на обучение отключва:

 • Цялостния резерв на личността
 • Цялостната позитивна нагласа към процеса на учене като нетравмиращо, радостно и изпълнено с любопитство преживяване
 • Интелектуалните активности на личността
 • Паметовия резерв на личността, като работи с всички видове памет
 • Креативността
 • Вдъхновението
 • Увереността

Благодарение на сугестопедичния процес на обучение постепенно приключва:

 • Страхът от грешка
 • Страхът от неадекватност в комуникативната ситуация
 • Страхът от чуждия език като такъв
 • Неприязънта към граматиката като такава
 • Неприязънта към ученето като процес
 • Убедеността, че ученето на чужди езици „не е за нас“
 • Убедеността, че „на тази възраст езици не се учат“

Сугестопедичният процес на обучение включва:

 • Релаксация
 • Концентрация
 • Изкуство
 • Игри
 • Много песни
 • Понякога танци
 • Винаги смях

Ще се радваме заедно да превключим на по-високите нива на общуване на избрания от Вас чужд език.

Имате ли въпроси?
Свържете се с нас!