Едно невероятно изживяване! Запознах се с изключителни личности. Бих желала да го повторя, потретя, почетвъртя… Супер е!

P.S. А ти си върхът!

 The Return