Всичко беше прекрасно. Методите са уникално съчетани и предадени по начин, по който никой друг метод няма да има такова отражение.
Благодаря ти, Руми!The Return