Благодаря Ви! И специално на теб, Руми! Очарована съм от положителната енергия, с която правиш всичко това!
The Return