Възхитена съм от този метод на преподаване и възприемане. След VI сеанс се почувствах странно и особено добре. Когато излязох на улицата буквално превеждах случайно дочути думи и разговори на английски. През цялото време се чувствах прекрасно и възторжено. Благодаря!
The Return