Вдъхновение, Прелом, Отлична преподавателска работа
The Return