Чувствам се извънредно щастлив, че преживях това. Учителят ни, както и групата бяха превъзходни.
The Return