В рамките на два дни през месец септември се проведоха две срещи за представяне на новите авторски програми по английски език за покриване на ниво.

Разработването на авторските програми и обученията, базирани на тях, е основано на принципа на интердисциплинарността. По своята същност сугестопедията е подход, който обединява в себе си различни форми на изкуство – опера, театър, литература, изобразително изкуство, музика. Творческите събития, които са като част от „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК, също носят белега на сугестопедията и съчетаването на различни изкуства за формулиране на общо послание и преживяване.