На 21 и 29 април се проведоха срещи за творчески обмен, изследване и художествена интерпретация на текстове за учебник по английски език В1-В2 Blossoms.

Разработването на учебната програма е част от дейностите по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК.