Творчески обмен

На 10 и 18 март се проведоха срещи за творчески обмен, изследване и художествена интерпретация на текстове за сугестопедичен учебник по английски език, ниво А2-В1 по програма Sprouts.

Разработването на учебната програма е част от дейностите по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК.