Сугестопедична къща „Седем ключа“ приключи дейностите по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК. В рамките на една година бяха изпълнени редица дейности с обща цел – възстановяване и развитие на организацията, чрез изпълнение на културни, образователни и социално значими дейности на основата на сугестопедичното изкуство.

По-важните резултати от реализацията включват:

  • Създаване и реализиране на осем авторски програми за езиково обучение (Sprouts, Blossoms, Choices, English Therapy, Business Club, Business Modules 1&2, Small Talk и български за украинци);
  • Провеждането на регулярни срещи за творчески обмен, изследване и художествена интерпретация на съвременни теми и проблеми, както и съвременна интерпретация на класически произведения. Две от срещите са проведени във Варна.
  • Създаване и реализиране на авторска програма за изучаване на бъргарски език от украинци. Конкретната цел е подпомагане на бежанци в процеса на интеграция и свободна комуникация на български. Реализирано е едно обучение на бежанци, пострадали от войната, пребиваващи в София и Варна.
  • Проведени са две обучения на преподаватели по новите авторски програми в София;
  • Обучени бяха над 60 човека в рамките на 6 обучения по новите програми в София и Варна.

Реализирането на дейностите по проекта допринасят за стабилизирането на Сугестопедична къща „Седем ключа“ като център за създаване на културни общности с интереси към споделяне, израстване и разпространение на култура, творчество и изкуство чрез образование. Новите програми разшириха настоящите публики и въздействието върху културно творческата среда като цяло. Сугестопедичното изкуство се утвърди като значим елемент от националното ни културно наследство. Създадените партньорства осигуриха дълготрайност и развитие на постигнатите резултати. „Седем ключа“ доби устойчивост, като културен център за различни възрасти. Създадените продукти (авторски програми) са успешно инкорпорирани в постоянната културна програма на 7 ключа.