Сугестопедична къща „Седем ключа“ стана бенефициент по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК. Общата цел на проекта е възстановяване и развитие на Сугестопедична къща „Седем ключа“ чрез изграждане на капацитет и изпълнение на едногодишна програма от културни, образователни и социално значими дейности на основата на сугестопедичното изкуство – значим елемент от националното ни културно наследство. Конкретни цели:

  • Постигане на високо художествено качество и артистично усъвършенстване.
  • Създаване на нови сугестопедични литературно-драматургични сценарии и съпътстващи ги материали за работа с нови и настоящи аудитории („авторски програми“) -интердисциплинарни проекти, включващи литература, театър, класическо изкуство и музика.
  • Развитие на нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство.
  • Популяризиране на сугестопедията като ефективен инструмент за личностно развитие и създаване на изкуство чрез дейности, които адресират проблемите на традиционните ни публики като тревожност, ниска концентрация и стрес в следствие на ковид кризата, войната и общата несигурност и непредвидимост на средата. Проектът ще ни помогне да подобрим и средата, в която се реализират дейностите ни чрез минимални инвестиции в оборудване.