по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК.

ноември 22 – май 23
Организиране и провеждане на обучение за преподаватели по
метода Сугестопедия и методологията на нови авторски програми

януари – декември 23
Разработване на нови авторски програми; Срещи за творчески обмен, изследване и художествена интерпретация на съвременни теми и проблеми, както и съвременна интерпретация на класически произведения.

ГрадДати Описание
София17.02 – 17.05обучение на преподаватели по авторски програми
София10.03, 18.03творчески обмен на идеи по програма Sprouts
София21.04, 29.04творчески обмен на идеи по програма Blossoms
София17.06, 23.06творчески обмен на идеи по програми по Бизнес английски
София20.10, 28.10срещи – обмен за популяризиране на програмите
София09.12, 14.12приключване на дейностите по програма НФК; отчет
Варна25.05, 27.05популяризиране на програмите във град Варна