Част от дейностите по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“, финансирана от НФК.

Днес, настоящи и бъдещи преподаватели започнаха своето обучение по авторските сугестопедични програми на 7 ключа. В рамките на 80 учебни часа, участие ще вземат както колеги от общността, така и преподаватели, които в момента се обучават за сугестопедагози. Обучението ще се провежда 2 пъти седмично и ще продължи до средата на месец май 2023 г.