English Therapy

English Therapy e авторска програма за упражняване на езика и отключване на спонтанното общуване. В спокойна и приятелска атмосфера занятията протичат с ефект на разтоварване, вдъхновение и релаксация. Програмата е с разреден график на посещение, съобразена с натовареното ежедневие.

Занятия веднъж седмично
– поддържащо ниво
– хорариум: 21 учебни часа
– подходяща за курсисти, преминали сугестопедичен курс по езика или имат стабилно А2 ниво.


Business Club

Практическа авторска програма, насочена към изграждане и усъвършенстване на умения за бизнес комуникация на английски език. Отлична възможност за всеки, който иска свободно и с увереност да общува в бизнес среда. Програмата е подходяща за курсисти преминали сугестопедичен курс по Бизнес английски език или отговарят на входящо ниво A2-B1.

– поддържащо ниво
– хорариум: 21 учебни часа
– подходяща за курсисти, преминали сугестопедичен курс по Бизнес английски


SMALL Talk

Small Talk | Разговорна програма
Small Talk | Разговорна програма

В английския език Small Talk или „малък разговор“ е нещо повече от разговор за времето. Понятието се отнася до онези непринудени и учтиви диалози, които хората водят, когато не се познават добре. Например на конференция, обучение, командировка, екскурзия, коктейл, парти и т.н. Воденето на „малък разговор“ е важно социално умение, което помага бързо да се адаптираме в непозната среда.

Small Talk  е авторска сугестопедичната програма, насочена към развитие на устните комуникативни умения. Включва специално подбрани теми, които да послужат като опорна точка за приятни  разговори в различни ситуации. Ще се научите да споделяте увлекателно и красноречиво Вашите преживявания и любими занимания, да обсъждате виното и храната на масата, последната прочетена книга или гледан филм, времето (разбира се) и още много …

Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo B1-В2 от европейската езикова рамка.

Програмата e подходяща за хора, изучавали езика и има за цел да:

  • стимулира курсистите да се отпуснат и изразяват с красноречие на английски език;
  • бързо да активира придобити преди време знания, които не са използвани в ежедневието;
  • обогатява лексикалния резерв и затвърждава граматическата основа.
  • поддържащо ниво
  • хорариум: 21 учебни часа
  • подходяща за курсисти, изучавали езика на ниво B1-В2