English Therapy

Авторска програма за поддържане и надграждане на езика в спокойна и релаксираща атмосфера с доказан ефект на разтоварване, вдъхновение и релаксация. Заниманията са съобразени с натовареното ежедневие и се провеждат в спокойна и приятна атмосфера. Отлична възможност за всички работещи!

Занятията са 1 или 2 пъти седмично
вариант 1: посещения в събота
вариант 2: посещения два пъти седмично
вариант 3: посещения веднъж седмично
– поддържащо ниво
– хорариум: 21 учебни часа
– подходяща за курсисти, преминали сугестопедичен курс по езика. 


Business Club

Практическа авторска програма, насочена към изграждане и усъвършенстване на умения за бизнес комуникация на английски език. Отлична възможност за всеки, който иска свободно и с увереност да общува в бизнес среда. Програмата е подходяща за курсисти преминали сугестопедичен курс по Бизнес английски език или отговарят на входящо ниво B1-B2.

вариант 1: посещения в събота
вариант 2: посещения два пъти седмично
вариант 3: посещения веднъж седмично
– поддържащо ниво
– хорариум: 21 учебни часа
– подходяща за курсисти, преминали сугестопедичен курс по Бизнес английски


ИЗКУСТВОТО НА СЪЗЕРЦАНИЕТО

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ

Изкуството на съзерцанието - въведение в ген ключовете

Gene Keys е мощен психологически инструмент, доказал трансформационното си влияние в живота на хората. Курсът е съчетание на възможност за вашето лично развитие и практикуване на един различен и красив английски.

Подходящ е за хора с ниво на английски минимум В2, които имат желание да надградят и усъвършенстват своите езикови умения като същевременно се запознаят с уникалния синтез на хилядолетна мистична мъдрост и нова наука. Курсът е фокусиран върху основния трансформационен инструмент – изкуството на съзерцанието и е първият от 4-етапна поредица

Детайли на програмата:
– 7 посещения, всяка сряда
– 18:30 до 21:15 групови занимания
– 2 индивидуални сесии „Въведение към личния хологенетичен профил“ в рамките на курса
– хорариум: 21 учебни часа групови занимания + 2 индивидуални сесии х 60 мин
– поддържащо ниво В2
– група до 6 човека
Водещ: Ц. Димитрова – част от първата вълна посланици на ген ключовете


Speak ON

Авторска сугестопедичната програма, насочена към развитие на устните комуникативни умения. Обемът на включения лексикален и граматически материал съответства на нивo А1-A2 от европейската езикова рамка.

Програмата e подходяща за хора, изучавали езика и има за цел да:

  • стимулира курсистите да се отпуснат и изразяват спокойно на английски език;
  • бързо активира придобити преди време знания, които не са използвани в ежедневието;
  • обогатява лексикалния резерв и затвърждава граматическата основа.

вариант 1: посещения в събота
вариант 2:
посещения два пъти седмично
вариант 3:
посещения веднъж седмично
– поддържащо ниво
– хорариум: 21 учебни часа
– подходяща за курсисти, изучавали езика на ниво А1-А2