7 ключа | лого

Добре дошли!

Това е нашият специално разработен тест за определяне на ниво по английски език, който ще даде представа за уменията Ви спрямо Европейска езикова рамка. Предстоят 30 въпроса с различна сложност, на които имате възможност да отговорите в рамките на 30 мин.

Най-точно определяне на ниво и препоръчителна за Вас програма за изучаване на английски език се извършва по време на индивидуална консултация с преподавател.

Enjoy!

30.11.2022  * Всички права запазени