Те са паралелен свят на умиротворение, доброта, любов и откриване. Благодаря ти Руми! Видях как се работи и раздава с любов. Няма да го забравя!